Werkproces-in-fases-afbeelding-1200x1275.gif

9 juni 2023

Ben jij beleidsmakers én heb je een van de Startbijeenkomsten Aanpak Leids Beleid bijgewoond? Dan is deze verdiepingssessie voor jóu bedoeld

Op 29 juni nodigen we je uit voor een verdiepingssessie van de Aanpak Leids Beleid. We gaan stilstaan en aan de slag met kennisgedreven werken. Het is met name interessant voor beleidsmakers!

Praktische info:

Wat: Verdiepingssessie Kennisgedreven Werken

Datum: 29 juni van 13.00 tot 15.00

Locatie: het LEF, Stationsplein 107

Kennisgedreven werken wat is dat?

Onder de noemer ‘Leiden Kennisstad’ werken we in Leiden nauw samen met de grote kennisinstellingen van de stad (Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, mboRijnland, Naturalis Biodiversity Center). Dit vanuit de doelstelling om de kennisinstellingen te laten bloeien en floreren en daar als stad en inwoners ook de vruchten van te plukken. Dit kan onder andere door de kennis en expertise die in de stad aanwezig is te benutten in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en dit te vertalen in ons eigen gemeentelijk beleid. Het benutten van deze kennis en expertise voor het gemeentelijke beleid noemen we ‘kennisgedreven werken’.

Wat gaan we doen?

We gaan stilstaan bij wat kennisgedreven werken kan betekenen voor jouw beleidsopgave(n). En op welke verschillende manieren je kunt samenwerken met kennisinstellingen om je beleid te maken, te verbeteren en/of te evalueren. We zullen presentatie afwisselen met interactieve werkvormen.

Alvast wat inspiratie?

Op de website Projecten – Leiden Kennisstad kun je lezen wat er al gebeurd in Leiden en bij welke projecten de gemeente betrokken is. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Marianne: De Leidse Stadscriminoloog – Universiteit Leiden.

Vragen?

 

Vragen vooraf over inhoud en programma? Die mag je stellen aan Steef Löwik (S.lowik@leiden.nl) of Djulianti van de Ven (d.van.de.ven@leiden.nl).

Praktische vragen vooraf via Leiden2040@leiden.nl. Afhankelijk van je vraag wordt deze beantwoord door Siska van Ulden of Nanna Morgenroth.

Als je je aanmeldt rekenen op je komst. Het aantal plekken voor deelname is beperkt. Mocht je toch niet kunnen dan is ruilen met een collega toegestaan. Geef dit even door via Leiden2040@leiden.nl. Je kunt je ook afmelden via Leiden2040@leiden.nl en dan delen wij iemand anders in.

2021-10-22-132743-samenwerken-fotoshoot-©Simone-Both-P1342525-klein-1200x800.jpg

30 november 2021

Doel:
Het doel van deze workshop is kennisnemen van en bewustwording over de inhoud en werking van de Leidse Omgevingswet producten. In deze workshop gaan we in op de omgevingsvisie, ontwikkel-perspectieven, omgevingsplan, werkwijzer bestuurlijke producten en DSO/Omgevingsloket. Je leert wat de samenhang tussen deze producten is en krijgt op hoofdlijnen inzicht over ieders/ eigen rol van deelnemer rol in deze producten.

Inhoud:
Tijdens de workshop krijg je per product een korte introductie en ga je in groepen interactief aan de slag met de impact van elk van deze producten op je werk. De producten worden in samenhang behandeld en via diverse werkvormen duidelijk gemaakt. Na het volgen van deze workshop weet je op hoofdlijnen wat de impact is van de Leidse Omgevingswet producten op het werk.

Doelgroep:
Verplicht voor alle medewerkers die met deze producten gaan werken omdat hun werk gaat over de fysieke leefomgeving en bijbehorende dienstverlening. Dit zijn met name medewerkers van het cluster Publiekszaken Handhaving en Veiligheid (m.u.v. burgerzaken en ondersteuning),  het cluster Stedelijke Ontwikkeling, de afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling, Servicepunt71 teams HR en IV, en de afdeling Regie integraal beheer. Optioneel voor medewerkers Concernstaf, Projectbureau, overige teams Beheer, KCC, overige teams SP71 en Griffie.

Voorbereiding:
(verplicht): je hebt de e-learning Omgevingswet gevolgd bestaande uit Introductie, Basiskennis en (optioneel) de nabespreking hiervan.

Docenten:
Projectleiders Omgevingswet in samenwerking met een procesbegeleider.

Favorieten (0)