22 februari 2022 / 09.00 – 12.30 uur

Leiden werkt met de Omgevingswet

In deze workshop bespreken we hoe we de Omgevingswet in Leiden organiseren.

Doel:
Het doel van deze workshop is kennisnemen van en bewustwording over de inhoud en werking van de Leidse Omgevingswet producten. In deze workshop gaan we in op de omgevingsvisie, ontwikkel-perspectieven, omgevingsplan, werkwijzer bestuurlijke producten en DSO/Omgevingsloket. Je leert wat de samenhang tussen deze producten is en krijgt op hoofdlijnen inzicht over ieders/ eigen rol van deelnemer rol in deze producten.

Inhoud:
Tijdens de workshop krijg je per product een korte introductie en ga je in groepen interactief aan de slag met de impact van elk van deze producten op je werk. De producten worden in samenhang behandeld en via diverse werkvormen duidelijk gemaakt. Na het volgen van deze workshop weet je op hoofdlijnen wat de impact is van de Leidse Omgevingswet producten op het werk.

Doelgroep:
Verplicht voor alle medewerkers die met deze producten gaan werken omdat hun werk gaat over de fysieke leefomgeving en bijbehorende dienstverlening. Dit zijn met name medewerkers van het cluster Publiekszaken Handhaving en Veiligheid (m.u.v. burgerzaken en ondersteuning),  het cluster Stedelijke Ontwikkeling, de afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling, Servicepunt71 teams HR en IV, en de afdeling Regie integraal beheer. Optioneel voor medewerkers Concernstaf, Projectbureau, overige teams Beheer, KCC, overige teams SP71 en Griffie.

Voorbereiding:
(verplicht): je hebt de e-learning Omgevingswet gevolgd bestaande uit Introductie, Basiskennis en (optioneel) de nabespreking hiervan.

Docenten:
Projectleiders Omgevingswet in samenwerking met een procesbegeleider.


Details

Locatie(s) Online
Thema Workshop

https://academie71.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-10-22-132743-samenwerken-fotoshoot-©Simone-Both-P1342525-klein-800x450.jpg

Gerelateerd


https://academie71.nl/wp-content/uploads/2023/03/Werkproces-in-fases-afbeelding-800x450.gif
29 JUN 2023

Aanpak Leids Beleid verdiepingssessie Kennisgedreven werken


Favorieten (0)